PORADNIA BIOETYCZNA I ZDROWIA PSYCHICZNEGO w Collegium Verum jest miejscem, w którym
możesz uzyskać pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną, poradę związaną z problematyką bioetyczną,
poruszysz dylematy sumienia związane z ingerencjami medycznymi w życie na różnych etapach rozwojowych
– od początku życia, trwania i jego końca.
Jest to także miejsce, w którym uzyskasz wsparcie psychiczne, pierwszą poradę
i wskazówkę diagnostyczną w sytuacji zaburzeń psychicznych, zaburzeń zachowania lub uzależnień.

BIOETYKA

Bogdan Chazan

ZAUFANIE.

​prof. dr hab. n. med.

Bogdan CHAZAN

Ewa Slizen Kuczapska

PRZYJAŹŃ.

lekarz

Ewa ŚLIZEŃ-KUCZAPSKA

Bozena Pustola

TROSKA.

Bożena PUSTOŁA

dr n. med. Barbara DUDZIUK

CIEPŁO.

dr n. med.

Barbara DUDZIUK

Katarzyna Stelągowska

NATURA.

Katarzyna STELĄGOWSKA

dr Teresa Stankiewicz

SZCZEROŚĆ.

dr

Teresa STANKIEWICZ

dr Włodzimierz Wieczorek

POMOC.

dr

Włodzimierz WIECZOREK

Magdalena Smaś-Myszczyszyn

TROSKA.

Magdalena SMAŚ-MYSZCZYSZYN

dr n. med. Jennifer Castañeda

SPÓJNOŚĆ.

dr n. med.

Jennifer CASTAÑEDA

Agnieszka Chojnowska

SPOKÓJ.

Agnieszka CHOJNOWSKA